Obsesif Kompulsif Bozukluk Nedir?

Pek çok birey hayatının bir bölümünde endişe, takıntı ve evham duygularına kapılabilmektedir ve bu gayet doğal bir durumdur. Günlük yaşantı içerisinde çoğunlukla bu problemlerle başa çıkabilirler. Ancak hayatın akışında karşımıza çıkan bazı problemleri atlatmak çok da kolay olmamaktadır. Eğer yaşanılan problemler kişinin yaşantısındaki rutin aktivitelerini sınırlandıracak seviyeye geldiyse kişilerde ruhsal bir rahatsızlık olarak kabul edilen Obsesif Kompulsif Bozukluk hastalığına sahip olma ihtimali oluşmaktadır.

Obsesif kompulsif bozukluğu tam anlamıyla anlayabilmek için obsesyon ve kompulsiyon terimlerinin anlamlarını bilmek oldukça mühimdir. Obsesyon, bireylerin zihinlerinde istemsiz bir şekilde yer alan ve zihinlerinden uzaklaştırmakta sorun yaşadıkları dürtü ve kuruntulardır. Kompulsiyon ise obsesyonlar sonucunda meydana gelen huzursuzluk ve sıkıntı hislerini düşürmek ya da tamamen yok etmek amacıyla yapılan tekrarlanan zihinsel hareketler ve tutumlardır.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Nedenleri?

Bireyler birçok farklı sebepten ötürü obsesif kompulsif bozukluk yaşayabilirler. Her ne kadar kesin bir ayrım yapılması mümkün olmasa da obsesif kompulsif bozukluğun incelenmesini kolaylaştırmak için bozukluğa neden olan durumlar literatürde iki ana başlık altında toplanılmıştır. Bu iki ana başlık çevresel ve biyolojik faktörlerdir.

Çevresel Etmenler

Kişinin yaşadığı çevre kişilik yapısını belirleyen en önemli faktördür. Obsesif kompulsif bozukluğa yatkın olan bireylerin kişisel özelliklerinden bazıları ayrıntıcılık, kuralcılık, mükemmeliyetçilik ve aşırı titizlik olarak görülmektedir. Ayrıca kişinin doğmuş olduğu çevredeki yaşantıları, çocukluk döneminde yaşanılan şiddet ve cinsel istismara maruz kalınması gibi travmalar da obsesif kompulsif bozukluğu ortaya çıkarabilmektedir.

Biyolojik Etmenler

Ebeveynlerinde ya da ebeveynlerin aile ağacında Obsesif Kompulsif Bozukluk (OKB) olan bireylerde bu rahatsızlığın görülme olasılığı diğer bireylere göre daha fazladır. Biyolojik faktörle ilgili değinilmesi gereken bir diğer durum ise kişinin beyninin işleyişinde değişimlerin meydana gelmesidir. OKB durumunu yaşayan bireylerin beyin işlevlerinde normalden çok daha yüksek düzeyde aktiviteler tespit edilmiştir.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Belirtileri

Obsesif kompulsif bozukluk durumunu yaşayan bireyleri gösterdikleri bazı semptomlar sayesinde tespit etmek mümkün. Bu rahatsızlık çoğunlukla gençler ve genç yetişkin bireylerde görülür ve yaşantıları boyunca değişim geçirebilir ve tekrar edebilir. Stres bu rahatsızlığı tetikleyen bir unsurdur. OKB’nin semptomları genelde hafif ve orta düzeyde seyreder. OKB’nin belirtilerine; pislenmekten korkma, aşırı düzen, aşırı korumacılık, temastan kaçınma, yaşanılan tüm olayların kendi kontrolünde olması isteği, sayı takıntısı ve içten tekrarlama örnek gösterilebilir.

Obsesif Kompulsif Bozukluk Tanısı Koymak

Obsesif kompulsif bozukluk tanısı için kimyasal bir test bulunmamaktadır. Hastalığın tanısını ancak hastanın gösterdiği semptomlar ve davranışlar üzerinde inceleme yapan psikoloji alanında uzman hekimler koyabilir. OKB tanısının konulması her zaman kolay değildir. Hasta bazen semptomları gizleyebilir ya da gösterilen semptomlar diğer psikolojik problemlerin (şizofreni, anksiyete bozukluğu, depresyon, vb.) semptomları ile karıştırılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum hastanın birden fazla mental bozukluğa sahip olma ihtimalinin bulunmasıdır.

Obsesif Kompulsif Bozukluğun Tedavisi

Psikolojik hastalıkların genelinde olduğu gibi obsesif kompulsif bozuklukta insan yaşantısını kısıtlayan bir hastalıktır ve tedavi gerektirir. Obsesif kompulsif bozukluk tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen birkaç tane yöntem bulunmaktadır. Ancak tedavide kullanılabilecek en uygun yöntem terapilerle birlikte ilaç tedavisinin uygulanmasıdır. Tedavi için daha geniş imkanlara sahip olmak için uçak bileti alarak büyük şehirlerdeki hastanelere gidebilirsiniz.

Bilişsel Davranışçı Tedavi

Terapilerdeki amaç bireylerin takıntılı düşüncelerini ve durumlara gösterdikleri aşırı tepkileri azaltmaktır. Çoğu birey OKB‘ye neden olan yaşantılarla ya da sonuçlarıyla yüzleşmek yerine onlardan kaçınır tedavi sayesinde bu yüzleşme güvenli bir ortamda kişiyi zorlamadan gerçekleşir.

İlaç Tedavisi

Hastalığa neden olan biyolojik etmenlerden yazımızın önceki bölümünde bahsetmiştik. Hastaların serotonin seviyelerini normal bir düzeye getirmek için ilaçlı tedavi kullanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir