Çalıştaylar

Askıda Kayıt

Yabancı Konuşmacılar

Çalıştaylar

Kongreye gelen yoğun talep sebebi ile kayıt kontenjanı dolmak üzeredir.

Kontenjan dolduğunda on line kayıt sistemi otomatik olarak kapanacaktır.

Kapıda kongre kaydınında alınmayacağını belirtmek isteriz.

Kongreye olan yoğun ilgi için teşekkür ederiz.

Kayıt Formunu Görmek İçin Buraya Tıklayabilirsiniz.

Terapist Hataları: Bir Danışanı Kaybetmenin Bin Bir Yolu
Şevket Emre Konuk, Zeynep Zat

Bu Çalışma Grubu terapistlere ve geleceğin terapist adaylarına danışanların terapiyi bırakmasına neden olabilen sebepleri azaltmalarına ya da ortadan kaldırmalarına yardımcı olacak ipuçlarını, teknikleri, stratejileri ve müdahaleleri kazanmalarını ve klinik çalışmalarında iyi sonuçlar elde etmelerini sağlamak amacıyla tasarlanmıştır.

Süre: 90 dakika

Katılımcı sayısı: 30

Katılım koşulu: Kayıt yaptıran tüm katılımcılara açıktır.

 

 

Gökkuşağının Renkleri: LGBTİ Bireylerle Psikolojik Hizmetlerde Temel İlkeler
Tarık Gandur, Yudit Namer

Bu çalışma grubunun amacı psikologların, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, toplumsal cinsiyet gibi kavramlar ve LGBTİ bireylerin deneyimleri ile ilgili bilgilerini arttırmaktır. Özellikle, psikolojik danışmanlık ve/veya psikososyal hizmet veren meslek elemanlarının bu konudaki bilgilerinin ve farkındalıklarının arttırılması hedeflenmektedir.

Süre: 90 dakika

Katılımcı sayısı: 30

Katılım koşulu: Çalışmaya psikoloji bölümünde okuyan 4. sınıf öğrencileri ve psikoloji mezunları katılabilir. Bireysel veya grup ortamında danışmanlık yapan veya yapmayı planlayan meslektaşlarımızın katılımı amaçlanmaktadır. 

 

 

Okullarda Barış Olsun: Akran Zorbalığını Önlemeye Yönelik Çalışmalar
Füsun Gökkaya

Planlanan çalışma grubunda amaç okul psikologlarının konuyla ilgili farkındalıklarını arttırmak ve okullarda uygulanan önleyici çalışmalar ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

Süre: 90 dakika

Katılımcı sayısı: 30

Katılım koşulu: Çalışma grubuna katılım için okulda çalışıyor olmak ya da çalışmayı istemek gerekmektedir. Katılımcıların diz üstü bilgisayarla çalışma grubuna gelmeleri beklenmektedir.

 

 

Çocuklar Farkında Olmayabilir ya Siz Ne Kadar Farkındasınız?: Çocukluk Dönemi İhmal ve İstismarı
Özge Şahi̇n

Bu çalışmanın amacı psikologların ya da psikolog adaylarının ihmal istismar ve sömürüye ilişkin tanımlamaları, risk faktörlerini, olası sonuçlarına ilişkin kuramsal bilgiyi ve böyle bir durumla karşılaştıklarında nerelere başvurabileceklerini, kimlerle temas etmeleri gerektiğini öğrenmelerini sağlamaktır.

Süre: 90 dakika

Katılımcı sayısı: 30

Katılım koşulu: Çalışmaya lisans 4’te olan öğrencilerin ve mezun olan psikologların katılması uygulama yapılması ve konunun içselleştirilebilmesi açısından uygun olacaktır.

 

Çift ve Aile Terapisinde Genogram Kullanımı
Gizem Erdem, Didem Doğan, Yudum Akyıl

Bu çalışma grubunda, genogramın terapide ölçme, değerlendirme ve terapötik müdahale alanlarındaki rolü üzerinde durulacak ve farklı aile terapisi yaklaşımlarında kullanımı tartışılacaktır. Çalışma grubunun sonunda terapistlerin genogram çizme ve yorumlama becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 

Süre: 90 dakika

Katılımcı sayısı: 30

Katılım koşulu: Kayıt yaptıran tüm katılımcılara açıktır.

 

Uzun dönemde Travma çalışmak
Tuba Akyüz

Bu çalışma grubunda travmatik izlerin uzun dönemde çalışılması ve bu süreçte dikkat edilecek noktalar üzerine çalışılacaktır.

Süre: 90 dakika

Katılımcı sayısı: 30

Katılım koşulu: Kayıt yaptıran tüm katılımcılara açıktır.

 

 

Genç Yetişkinlerde Öz Farkındalık ve Hayat Becerilerinin Geliştirilmesi: Yöntem Dağarcığı Oluşturma, Program Tasarlama ve Uygulama Süreçleri
Pınar Özbek

Bu çalışmaya katılacak meslektaşlarımız bireysel olarak veya grup halinde genç yetişkinlere farkındalık ve beceri kazandırma yöntemleriyle ilgili yetkinlik kazanacak, üniversite öğrencilerinin yaşam becerilerini geliştirmeye yönelik programlarla ilgili bilgi sahibi olacak, öz farkındalık ve yaşam becerileri odaklı program geliştirme ve müfredat oluşturma konusunda fikirler geliştirecektir.

Süre: 180 dakika (Katılımcılar iki 90 dakikalık oturuma da katılmalıdırlar)

Katılımcı sayısı: 30

Katılım koşulu: Bu çalışma genç yetişkinlerle çalışan meslektaşlara yöneliktir. Üniversite psikolojik danışma ve rehberlik merkezlerinde veya klinik ortamda genç yetişkinlerle çalışan, öğrencilere akademik veya kişisel konularda danışmanlık yapan, öğrencilerin hayatına herhangi bir bağlamda etki eden tüm meslektaşlarımız bu çalışmadan faydalanacaktır. 

 

 

Mağdur Çocuklarla Yapılan Adli Amaçlı Görüşmeler ve Bildirim Yükümlülüğü

Dilek Çelik, Altay İltan Aktürk

Çalıştayın temel amacı, ileride adli psikoloji alanına yönlenmek isteyen adayların özellikle cinsel istismar vakalarına ilişkin sevk ve idare becerilerini arttırmak, konuya ilişkin hukuki düzenlemelere ilişkin bilgi vermek ve adli amaçlı görüşmelerin nasıl yürütülebileceğine ilişkin temel becerileri kazandırmaktır.

Süre: 90 dakika

Katılımcı sayısı: 30

Katılım koşulu: Çalıştay en az 4. sınıf olan lisans psikoloji öğrencileri ve mezunlarına yöneliktir ve katılımcılardan kaynakları okuyabilecek İngilizce seviyesinde olması beklenmektedir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Kayıt Konaklama İptali İçin Son Tarih:               27 Haziran 2016

Bildiri Özetleri Gönderimi İçin  Son Tarih: 15 Mayıs  2016

Erken kayıt:             
15 Temmuz 2016
22 Temmuz 2016