Bildiri Gönderimi

Çalıştaylar

Askıda Kayıt

Yabancı Konuşmacılar

Bildiri Gönderimi

  1. Başvurular sadece web sayfası üzerinden yapılabilecektir. Sözel bildiri, poster sunumu, çalışma grubu ya da panel önerisi için başvurabilirsiniz. Tüm öneriler için son başvuru tarihi 15 Mayıs 2016’dır. 
  2. Başvurular, tüm sunum önerileri en az iki Bilim Kurulu üyesi tarafından değerlendirilecektir.  
  3. Başvuru formunun doldurulması sırasında tercih edilen sunum şeklinin (Sözel Bildiri veya Poster Sunumu) belirtilmesi gerekmektedir. Bu tercihleri yerine getirmeye çalışmakla birlikte, Bilim Kurulu başvuru sayısı ve bildirinin özelliklerine göre sunum şeklini değiştirebilir. Sözel bildirilerin uygun görüldüğü takdirde poster sunumu olarak değiştirilmesi önerilebilir. 
  4. Birden fazla bildiri gönderilmek istenildiğinde, her bir bildiri için sistem üzerinden ayrı giriş yapılmalıdır. 
  5. Kabul ya da ret mektuplarınız e-mail adresinize gönderilecektir.

Sözel Bildiri ve Poster Sunumu Özeti Kuralları:

  1. En fazla 5 anahtar sözcük ve yazarlarına ilişkin bilgiler (isim, kurum, e-posta adresleri) web sitemiz üzerinden sisteme girilmelidir. 
  2. Sözel bildiri ve poster sunumu özetleri 300 kelimeyi geçmemelidir. Özet, çalışmanın başlığını içermelidir, fakat yazarların adları ve bağlı oldukları kurumlarla ilgili diğer bilgiler özette yer almamalıdır.  
  3. Özetler tek parça metinden oluşmalıdır. Ancak ‘kuramsal gerekçe’, yöntem, bulgular ve yorumu olmak üzere ayrı bölümler (ya da paragraflar) içermelidir. Yöntem ve bulgular kısmının özellikle açık ve ayrıntılı olması beklenmektedir. 
  4. Özetlerde (özellikle kuramsal gerekçe kısmında) en az 2 olmak üzere, toplam en az 3 kaynak yer almalıdır. Özet metninin içinde kaynaklar ‘Publication Manual of the American Psychological Association (5. Baskı)’ adlı kitapta belirtilen ilkelere uygun olarak gösterilmelidir. Gösterilen kaynaklar, bildiri özeti kelime sayısına sayılmaktadır. Özetin sonuna kaynakça listesi eklenmelidir. Kaynakçada yer alan sözcükler, özet sözcük sayısına dâhil değildir.

ÖNEMLİ TARİHLER

Kayıt Konaklama İptali İçin Son Tarih:               27 Haziran 2016

Bildiri Özetleri Gönderimi İçin  Son Tarih: 15 Mayıs  2016

Erken kayıt:             
15 Temmuz 2016
22 Temmuz 2016